Aktualności

21.01.2019

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Projektu: „Innowacyjna technologia konstrukcji produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z substancjami niebezpiecznymi”


Firma "AMARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

Innowacyjna technologia konstrukcji produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z substancjami niebezpiecznymi

w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje”


Dane podstawowe:

Beneficjent: "AMARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Numer Projektu: RPMA.01.02.00-14-a736/18

Całkowita wartość Projektu: 307 500,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 192 475,00 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.


Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej spółki AMARGO poprzez przeprowadzenie działań przewidzianych we wniosku – zlecenie jednostce naukowej opracowania prac badawczo-rozwojowych, co będzie podstawą wdrożenia na rynek ich wyników.