Wanny galwanizerskie

Z produkowanych chemoodpornych tworzyw w postaci płyt - oferujemy Państwu również możliwość przetworzenia półfabrykatu w wyroby końcowe – tu akurat pokazujemy np. wanny galwanizerskie, zbiorniki procesowe na media żrące, chemikalia, kwasy, zasady, mieszaniny substancji żrących – o działaniu silnie korozyjnym.

Nasze chemoodporne zbiorniki magazynowe i procesowe, mieszalniki na media silnie żrące, systemy dozowania, neutralizacji oraz uzdatniania polecamy wszędzie tam gdzie tradycyjne materiały nie wytrzymują.

Do produkcji wykorzystujemy płyty PP-H, PE HD, płyty panelowe MultiPower PP-COPO, kasetony PP oraz druty spawalnicze – spoiwa.

Więcej zdjęć wanien galwanizerskich