Zbiorniki reakcyjne procesowe PP

Prezentujemy przykład chemoodpornego PP-H homopolimer polipropylenu zbiornika prostopadłościennego o kilku komorach do realizacji procesu technologicznego wg opracowania projektowego. 

 

Wyposażenie pod montaż mieszadła wolnoobrotowego i szybkoobrotowego, dozownika, zasobnika polimeru, leja wsypowego, impulsowego układu sterowania, króćce spustowe / serwisowe / przyłączeniowe / zasilanie w wodę itp. klapy rewizyjne z rączkami – całość w wykonaniu nie korodującym – chemoodpornym.

Z płyt polipropylenowych AMARGPP® w oparciu o przekazywaną przez Zamawiającego dokumentację wykonujemy szereg typów zgrzewanych zbiorników procesowych / reaktorów / mieszalników / stacji polielektrolitów.

Przykładowe sektory zastosowania to choćby:

  • zbiorniki PP reakcyjne procesów oczyszczania ścieków poprodukcyjnych (szczególnie trudnych do oczyszczenia)
  • zbiorniki – mieszalniki PIX / PAX koagulantów, flokulantów – procesy flotacyjnego oczyszczania również kopalin, wzbogacania odzysku surowców
  • neutralizatory PP – instalacje korekty odczynu pH, pomiaru stężenia medium / roztworów (działanie szarżowe) dozowniki, mieszacze flulatora
  • układy chemicznej flotacji podczyszczalni ścieków technologicznych (działanie przepływowe lub szarżowe, układ komorowy urządzenia - aparatu)
  • aparaty realizacji procesów technologicznych np. nitryfikacja, denitryfikacja biologiczna defosfatacja, mieszanie, sedymentacja, dekantacja
  • wiele, wiele innych

Masz nietypowy projekt / realizację / zamówienie ? – pisz / przesyłaj śmiało na adres produkty@amargo.pl